Tieturva 2 – Korttikoulutus

Osallistu Tieturva 1- ja 2 -verkkokoulutuksiin

Tie- ja katualueella tehtävässä työssä työntekijä altistuu merkittäville vaaroille. Siksi Väylävirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyden. Tieturva 1 on tieturvallisuuden peruskurssi ja Tieturva 2 jatkokurssi tiellä työskentelyn liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille.

Tieturva 1 ja 2 -koulutukset suoritetaan maksuttomina verkkokoulutuksina.

Tieturva 1 – Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi

Saadaksesi valmiudet tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen perehdyt teillä tehtävien töiden vaaroihin. Koulutus suoritetaan maksuttomana verkko-opetuksena. Suoritettuasi kurssin, voit tulostaa itsellesi maksuttoman todistuksen. Väyläviraston ohjeiden mukaan tämä todistus riittää työmailla. Todistus kurssin suorittamisesta on voimassa 5 vuotta verkkokoulutuksen suorituskuukaudesta. Osallistu Tieturva 1 ja 2 -koulutukseen!