Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville henkilöille. Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Koulutus on kestoltaan yhden työpäivän (8h) mittainen. Kurssin läpäisseet saavat kortin, joka on voimassa viisi (5) vuotta. Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuskoulutus auttaa alalla toimivia ehkäisemään vaaratilanteita ja selviytymään haastavista tilanteista pienillä vahingoilla.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville henkilöille. Turvakorttikoulutuksella parannetaan työturvallisuutta esimerkiksi seuraavissa työtehtävissä:

 • lähihoitaja
 • vanhustyöntekijä
 • hoitokodissa työskentelevä
 • sairaanhoitaja
 • terveydenhoitaja
 • lääkäri

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutuksen sisältö:

 • Työpaikan turvallisuuskulttuuri
 • Tulipalojen ehkäisy ja toiminta onnettomuustilanteissa
 • Alkusammutustaidot
 • Hätäensiapuvalmius, poistumisturvallisuus ja kadonneen etsintä
 • Sisäinen turvallisuustarkastus
 • Väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy, kohtaaminen ja jälkihoito
 • Kurssikoe

Avoimen koulutuksen hintaan sisältyy:

 • Koulutus ja tarvittavat koulutusvälineet
 • Koulutusmateriaali “Sosiaali- terveydenhuollon turvallisuusopas” (Suomen Palopäällystöliitto)
 • Aamu- ja iltapäiväkahvit
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti

Koulutuksen hyödyt

 • Henkilökohtainen riskitietous kehittyy
 • Työpaikan turvallisuuskulttuuri paranee
 • Työntekijät osaavat tehdä turvallisuutta edistäviä ratkaisuja osana jokapäiväistä työtään

Työntekijät osaavat toimia oikein hätätilanteessa