Sähkötyöturvallisuuskortti, SFS 6002 sähköturvallisuus

Sähköturvallisuus on sähkötöiden parissa työskentelevien ensimmäisiä huomioitavia asioita. Kurssilla käsitellään sähkötyöturvallisuusstandardia SFS 6002 ja se soveltuu sähköalan töitä tekeville ammattilaisille, kuten asentajille ja työnjohdolle. Sähkötyöturvallisuuskoulutus soveltuu myös sähköalaa opiskeleville henkilöille sekä sähkösuunnittelijoille. Kurssin käynyt tuntee sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset, sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002, sähkön vaarat sekä oikeat käyttötoimenpiteet, työskentelytavat ja kunnossapitokäytännöt.

Löydä sähkötyöturvallisuuskoulutus omalta paikkakunnaltasi
Koulutamme valtakunnallisesti 32 eri paikkakunnalla.

Etsin sähkötyöturvallisuuskoulutusta ryhmälle
Järjestämme sähkötyöturvallisuuskoulutuksia myös asiakkaidemme tiloissa ja tilauksesta omissa tiloissamme asiakkaidemme omille ryhmille

Kurssi-info SFS 6002 Sähkötyöturvallisuuskoulutukseen

Koulutusaika
8.00-16.00. Tarvittaessa saat koulutuksen päätteeksi väliaikaisen todistuksen. Todistus jaetaan kokeen palauttamisen jälkeen.

Kurssihinta
240 € + alv. Koulutuksessa saat käyttöösi ”SFS 6002 käytännössä” -kirjan. Hintaan sisältyy postitetun sähköturvakortin lisäksi aamu- ja iltapäiväkahvit lisukkeineen sekä lounas.

TraFi-merkintä
Ei. Koulutus ei sovellu kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutukseksi.

Pätevyyden voimassaolo
Sähkötyöturvallisuuspätevyys on voimassa viisi (5) vuotta.

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 sisältää sähköturvallisuus tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. Koulutuksen alussa kerrataan kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat, sähköiskujen, valokaarien ja sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamat vaarat. Samoin käydään läpi tärkeimmät sähkötyön tekemiseen liittyvät määräykset, ohjeet, työn organisointi ja henkilöiden vastuut.

Päivän aikana kerrataan turvalliset työskentelytavat erilaisissa sähkö- ja käyttötöissä sekä sulakkeiden vaihdossa. Samoin henkilökohtaisten jännitetyö- ja suojavälineiden käyttöä painotetaan. (Lähde: Seti)