Ensiapukurssit

Meiltä saat yleisimmät ensiapukurssit, kuten ensiavun peruskurssit EA 1 ja EA 2 sekä hätäensiapukurssit 4-8h. Ensiavulla tarkoitetaan tapahtumapaikalla tai sen läheisyydessä loukkaantuneelle tai sairauskohtauksen saaneelle välittömästi annettavaa fyysistä ja psyykkistä apua. Ensiavun tavoite on estää vammojen paheneminen ja uusien vammojen syntyminen. Jokaisella on velvollisuus auttaa ja antaa apua taitojensa mukaan. Helpoin tapa saada ja ylläpitää osaamistaan on käydä ensiapukurssi.

Ensiapukorttien voimassaolo
Ensiavun peruskurssin (EA1) voi päivittää yhden kerran, joko neljän tai kahdeksan tunnin hätäensiapukurssilla. Kun lyhyt ensiapukurssi on kertaalleen käyty, tulee suorittaa uudestaan pitkä koulutus eli ensiavun peruskussi.

Ensiapukurssit päivitetään kolmen vuoden välein
On suositeltavaa, että kolmen vuoden välein kerrataan ensiaputaitoja ensiapukurssilla. Ensiaputodistuksiin ja kortteihin kirjoitetaan se päivämäärä, mihin asti pätevyys on voimassa. Koska ensiapukursseja ei ole aina tarjolla juuri sille ajankohdalle kuin korttiin tai todistukseen on merkitty, hyväksytään kohtuullinen aika kortin vanhenemisen jälkeen (noin kuukausi), että voi osallistua mukaan koulutukseen, jossa voi oman ensiapupätevyytensä uusia. Pidä siis huolta, että ensiapukurssit päivitetään säännöllisesti.

Ensiapukurssi 4h/ (Ensiapukurssi 16h kertaus)

Koulutuksen kesto: 4h (4 x 45 min)

Koulutuksen sisältö:

 • Toiminta tapahtumapaikalla
 • Hätäensiapua vaativat tilanteet:
  • Tajuttoman henkilön auttaminen
  • Elottoman henkilön auttaminen: hengityksen ja sydämen toiminnan turvaaminen, peruselvytys + sydäniskurin käyttökoulutus
  • Vierasesineen poistaminen hengitysteistä
  • Suuret verenvuodot ja sokkioireisen henkilön auttaminen

Ensiapukurssi 8h/(Ensiapukurssi 16h kertaus

Koulutuksen kesto: 8h (8 x 45 min)

Ammatipätevyys: Koulutuksesta on mahdollista saada yksi (1) kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintä.

Koulutuksen sisältö:

 • Toiminta tapahtumapaikalla (liikenneonnettomuus, sairauskohtaus) (Tilannearviosta ammattilaisten saapumiseen saakka)
 • Hätäensiapua vaativat auttamistilanteet: tajuton, eloton (peruselvytys + sydäniskurin käyttö), vierasesine hengitysteissä
 • Verenvuodot, sokki ja erilaiset haavat
 • Sairauskohtaukset (oireet, aiheuttajat ja ensiapu): rintakipu, aivoverenkierron häiriö, diabetes, kouristuskohtaus, astma, allerginen reaktio

Ensiapukurssi 8h sisältö voidaan muokata myös sähköturvallisuusstandardia (SFS 6002) vastaavaksi jolloin sairauskohtauksien tilalta käydään läpi palovammat ja sähköiskujen aiheuttamat vammat sekä niiden ensiaputoimet.

Ensiapukurssi 16h

Koulutuksen kesto: 16h (16 x 45min). Koulutus jaetaan kahdelle päivälle, molempina päivinä 8 h opetusta
Ammattipätevyys: Koulutuksesta on mahdollista saada kaksi (2) kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintää.

Koulutuksen sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa
 • Hätäensiapua vaativat auttamistilanteet; tajuton, eloton (peuselvytys + sydäniskurin käyttö), vierasesine hengitysteissä, suuret verenvuodot ja sokkioireinen henkilö
 • Erilaiset haavat
 • Sairauskohtaukset (oireet, aiheuttajat ja ensiapu): rintakipu, aivoverenkierron häiriö, diabetes, kouristuskohtaus, astma, allerginen reaktio
 • Palovammat
 • Sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat, murtumat ja pään vammat
 • Myrkytykset

Ilmoittaudu kurssille