Ammattipätevyyskoulutukset

Ammattipätevyyden jatkokoulutus on tarkoitettu kokeneille kuljettajille. Sen tavoitteena on lisätä liikenteen ja kuljetuksien turvallisuutta sekä tukea kuljettajan ammattia lisäämällä hänen ammatillisia valmiuksiaan, terveyttä ja työssäjaksamista.

Opetuksen kokonaismäärä on 35 tuntia viidessä vuodessa. Opetus on annettava vähintään 7 tunnin jaksoissa ja se voi koostua teoriaopetuksesta ja ajo-opetuksesta. Ainoa pakollinen aihe jatkokoulutuksessa on ennakoivan ja ympäristöystävällisen ajon koulutus (7 tuntia).

Mikäli henkilöllä on ammattipätevyys sekä linja-auto- että kuorma-autoluokkiin, hän voi ylläpitää ammattipätevyyden molempiin luokkiin suorittamalla kerran 35 tunnin jatkokoulutuksen viiden vuoden aikana.

Jatkokoulutukset on oltava suoritettuna

  • Kuorma-auton kuljettajilla 10.9.2014 mennessä (jos ajo-oikeus alkanut ennen 10.9.2009)
  • Linja-auton kuljettajilla 10.9.2013 mennessä (jos ajo-oikeus alkanut ennen 10.9.2008)
  • Muilla jatkokoulutus on suoritettava viiden vuoden kuluessa ammattipätevyyden saavuttamisesta.

Mikäli ammattipätevyyttä ei ole pidetty voimassa jatkokoulutuksella, voi ammattipätevyyden saattaa voimaan osallistumalla 35 tunnin jatkokoulutukseen.

Ammattipätevyys koskee lähtökohtaisesti kaikkia kuljettajia, joilla on C, C1, D tai D1 ajo-oikeus – lue poikkeukset finlex.fi-sivuilta. 

Voit hakea suoritettujen jatkokoulutuspäivien perusteella ammattipätevyydellesi jatkoa aikaisintaan 6 kk ennen nykyisen pätevyyden päättymistä. Tällöin ammattipätevyys jatkuu nykyisestä päättymispäivästä 5 vuotta eteenpäin. Tätä ennen tehty hakemus aloittaa heti uuden 5 vuoden jakson.

Lue lisää kuorma- ja linja-auton kuljettamista koskevasta lainsäädännöstä sekä kuljettajien ammattipätevyydestä Liikenteen Turvallisuusvirasto TraFi:n sivuilta.