FAST Turvallisuuskoulutus

Fast Oy eli (FirstAidSecurityTraining) on Oululainen yritys, joka tarjoaa nimensä mukaisesti turvallisuuden ja ensiavun koulutuspalveluita. Koulutuksia järjestämme yrityksille, yhteisöille ja yksityisille valtakunnallisesti koko Suomen alueella. Järjestämme koulutuksia useissa eri kaupungeissa avoimina yleisökursseina sekä asiakaskohtaisina räätälöityinä koulutuksina. Koulutusten laatu ja asiakastyytyväisyys ovat meille tarkeitä ja haluamme toteuttaa koulutuksemme joustavasti, tarvittaessa nopeallakin aikataululla.

 • Koulutuksemme päätavoitteena kaikilla kursseilla on vaikuttaa koulutettavien asenteisiin, koska turvallisuus on ennen kaikkea tapa ajatella. Koulutuksen jälkeen kurssilaiset saavat paremmat valmiudet vaarojen tunnistamiseen ja riskien hallintaan sekä heidän osaamisensa ja toimintansa oikeissa onnettomustilanteissa kehittyy.
 • Asiantuntijapalvelut. Miten meillä toimitaan tulipalotilanteessa? Entäpä jos meillä sattuu onnettomuus tai joku saa sairaskohtauksen? Mitä teemme jos kiinteistössämme sattuu vesivahinko? Miten olemme varautuneet pitkään sähkökatkokseen? Miten toimimme yleisen vaaramerkin kuultuamme?

Koulutuksemme päätavoitteena kaikilla kursseilla

 • 1

  Vaikuttaa koulutettavien asenteisiin

  Turvallisuus on ennen kaikkea tapa ajatella.

 • 2

  Paremmat valmiudet vaarojen tunnistamiseen

  Riskienhallinta sekä käytännön osaaminen onnettomustilanteissa.

 • 3

  Opitaan keskeinen ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus

  Kurssin jälkeen ymmärretään tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkitys sekä osataan tehdä työ turvallisesti.

 • 4

  Ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja riskien tunnistaminen

  Ennaltaehkeisevä toiminta, riskien tunnistaminen ja turvallisuushavainnot ovat tärkeitä turvallisuuden osa-alueita.

 • 5

  Osata toimia onnettomustilanteissa sekä laitteiston käyttö

  Turvallisuuslaitteiden, kuten sammuttimien käyttö on hyvin oleellista onnettomuustilanteissa.

 • 6

  Laajentaa koulutettavien tietoa turvallisuudesta.

  Edistää yleistä turvallisuuteen liittyvää osaamista ja tietoutta.

Kuusi pointtia meistä

Joustava palvelu

Pystymme mukautumaan asiakkaidemme tarpeisiin.

Helppo saatavuus

Kurssimme on helposti saatavilla lähikoulutuksena, taikka verkossa.

Laadukkaat materiaalit

Kursseilla käytämme laadukasta materiaalia, joka on pääasiassa meidän omaa tuotantoa.

Kurssipaketit

Pystymme räätälöimään kursseja ja kurssipaketteja juuri teidänkin tarpeisiin.

Yhteistyö

Olemme tunnettu toimija alalla ja teemme yhteistyötä laajasti eri asiantuntijoiden kanssa.

Jatkuva kehittyminen

Tilastoimme kursseja ja näin pyrimme parantamaan toimintaamme jatkuvasti.

Yhteystiedot

Turvallisuuden ja ensiavun koulutuspalveluita yrityksille, yhteisöille sekä yksityisille henkilöille valtakunnallisesti koko Suomen alueella.

Oulun Toimisto

Verkkolaskutustiedot:
FAST oy (FirstAidSecurityTraining)
Verkkolaskuosoite: 003720933748
Operaattoritunnus: 003708599126
Välittäjä: Open Text Oy